Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΟ νομός Τρικάλων έχει έκταση 3.389 τμ, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και είναι ένας από τους 4 νομούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο πληθυσμός του βάση της τελευταίας απογραφής του 2001, είναι 139.548 κάτοικοι (Για περισσότερα δημογραφικά στοιχεία πατήστε εδώ). Απαρτίζεται από δύο επαρχίες, αυτή των Τρικάλων με πληθυσμό 110.481 κατοίκους και αυτή της Καλαμπάκας με πληθυσμό 28.465 κατοίκους. Πρωτεύουσα του νομού είναι η πόλη των Τρικάλων, στην οποία σήμερα ζούνε 70.000 κάτοικοι. (Κάντε κλικ εδώ και δείτε τον παραπάνω χάρτη σε μεγαλύτερο μέγεθος.)Ο νομός συγκεντρώνει το 1,3% του πληθυσμού της χώρας, με φυσική μείωση πληθυσμού 1,9% (κατά τάξη 32ος), ενώ το 1997 κατατάχθηκε 43ος στο δείκτη του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. με 66,9% επί του μέσου όρου της Ελλάδας. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κύριο χαρακτηριστικό της γεωμορφολογίας του νόμου, όπως φαίνεται και στον παραπάνω χάρτη, είναι η ορεινότητα του εδάφους, η έντονη κάλυψη από παραγωγικά δάση και οι μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων. Το 66% της έκτασης είναι ορεινό, το 14% ημιορεινό και μόνο το 20% πεδινό.Όσον αφορά στις χρήσεις γης, έχουμε:- Βοσκότοποι: 42%- Δάση: 30%- Γεωργική γη: 20%- Λοιπές εκτάσεις: 8% ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σχετικά με τη δομή του παραγωγικού συστήματος του νομού Τρικάλων , πρέπει να σημειώσουμε ότι στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τομέα (δείτε περισσότερα στοιχεία στη συνέχεια και στο κεφάλαιο της απασχόλησης). Συγκεκριμένα, στον τομέα της γεωργίας καλλιεργούνται γύρω στα 670.000 στρέμματα (20% της συνολικής έκτασης) με σημαντική παραγωγή σε δυναμικές καλλιέργειες όπως βαμβάκι, καπνός, οπωροκηπευτικά, σιτάρι, καλαμπόκι κλπ.Τα κύρια κτηνοτροφικά προϊόντα είναι το αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα (τροφοδοτεί τα 3 μεγάλα εργοστάσια του γάλακτος του νομού και καλύπτει τις ανάγκες σε εσωτερική κατανάλωση, ενώ εξάγει σημαντικές ποσότητες σε τυρί διαφόρων τύπων - κυρίως φέτα, κασέρι και γιαούρτι), το κρέας (γύρω στους 20.000 τόνους) και άλλα ζωοκομία προϊόντα.Τα δάση από την πλευρά τους (το 30% του νομού καλύπτεται από αυτά), τα οποία είναι κυρίως ελάτης, δρυός και οξιάς, αποτελούν σημαντική πηγή παραγωγής πρώτης ύλης (ετήσια παραγωγή 150.000 τόνοι ξυλείας συνολικά, στρογγυλής και καύσιμης) αλλά και απασχόλησης για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Στο σύμπλεγμα του Ασπροποτάμου διαβιεί εκλεκτής ποιότητας πέστροφα. Στην περιοχή λειτουργεί μονάδα παραγωγής γόνου του δασαρχείου Καλαμπάκας, ενώ υπάρχει αρκετός αριθμός ερασιτεχνικών αλιέων που ασχολούνται με την αλιεία της πέστροφας. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΛόγω του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, οι περισσότερες μονάδες μεταποίησης σχετίζονται με τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα (μάλλινα, βαμβακερά, τυροκομικά, αλλαντικά, προϊόντα ξύλου.)Η λειτουργία σημαντικού αριθμού αλευροβιομηχανιών, τυροκομείων, 2 μεγάλων εργοστασίων ξυλείας του Δασαρχείου Καλαμπάκας και της Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας, πολλών μικρών πριστηρίων, δύο μονάδων μίξης ζωοτροφών, πολλών μικρών βιοτεχνιών και η ιδιαίτερα αναπτυγμένη οικοτεχνία, το είδος και το μέγεθος της αγροτικής παραγωγής, όλα αυτά επιβεβαιώνουν τον χαρακτήρα της μεταποίησης.Η διάθεση της αγροτικής παραγωγής έχει αποδέκτες της Ενώσεις Αγροτ. Συνεταιρισμών και τους ιδιώτες, τόσο της περιοχής όσο και του λοιπού Νομού ενώ σημαντικές είναι και οι εξαγωγές σε βαμβάκι, πεπονοειδή κλπ.Από τα κτηνοτροφικά προϊόντα το αιγοπρόβειο γάλα διατίθεται στα τυροκομεία της περιοχής και το αγελαδινό σε βιομηχανίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, που λειτουργούν αποδοτικότατα στον νομό, ενώ το μαλλί σε βιοτεχνικά λαναριστήρια της περιοχής, απ’ όπου παίρνουν το νήμα για την κατασκευή μάλλινων υφαντών και λοιπών ειδών οικοτεχνίας.Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα η κατασκευή παραδοσιακών υφαντών και λοιπόν ειδών χειροτεχνίας είτε υπό μορφή οικοτεχνίας, είτε υπό μορφή μικρών βιοτεχνιών οικογενειακής μορφής.Σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμμετοχή του Β’ γενή τομέα στο Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊών είναι της τάξης του 25%, ενώ για το σύνολο της χώρας ξεπερνά το 33%.Στο νομό μας λειτουργούν σήμερα γύρο στις 50 βιομηχανίες, πάνω από 2.200 βιοτεχνίες, και 2.760 επαγγελματικές και εμπορικές επιχειρήσεις. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΗ σχετικά μικρή κλίμακα βιομηχανικής παραγωγής και ο έντονα δασικός και γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας της περιοχής, προσδιορίζουν σαφώς και τον χαρακτήρα της απασχόλησης, που διοχετεύεται στον πρωτογενή κύριο τομέα.Στον άξονα Καλαμπάκας-Μετεώρων – Πύλης και των γύρω χωριών, λόγω των ποικίλων δραστηριοτήτων, η απασχόληση καλύπτει και τους τρεις τομείς της οικονομίας, με σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων- πλήρως και αποκλείστηκα –με τον τουρισμό κυρίως στην Καλαμπάκα και Καστράκι, λόγω Μετεώρων.Στο κύκλωμα Ασπροποτάμου, λόγο της δασικής κάλυψης της περιοχής, αφορά κυρίως τα δάση, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό, -εξ’ αιτίας του υψηλού παραθεριστικού τουρισμού, συμπληρωματικά δε τη γεωργία.Στο σύμπλεγμα Χασίων-Αντιχασίων, η δραστηριότητα του ενεργού πληθυσμού επικεντρώνεται στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.Στην υπόλοιπη πεδινή περιοχή οι κάτοικοι της ασχολούνται με την γεωργία (δυναμικές καλλιέργειες, γεωργικές επιχειρήσεις, θερμοκήπια κλπ ).Στην πόλη τέλος, το μεγαλύτερο μέρος ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών (εμπόριο, υπηρεσίες, μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες, οικοδομές κλπ), και αρκετά σημαντικό ποσοστό εργαζομένων στις βιομηχανίες της περιοχής, τόσο μέσα και πέριξ της πόλης, όσο και κατά μήκος των οδικών αξόνων Τρικάλων-Καλαμπάκας, Τρικάλων- Λάρισας, Τρικάλων – Καρδίτσας και Τρικάλων – Πύλης.Πρέπει να τονισθεί ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της απασχόλησης των αγροτών των ορεινών περιοχών, των οποίων τα εισοδήματα συμπληρώνονται και από τα διάφορες εποχιακές εργασίες. Πράγματι, αρκετοί αγρότες των περιοχών αυτών μετακινούνται κάθε χρόνο σ’ άλλες περιοχές της χώρας για εποχιακές εργασίες, όπως τρύγος, ελιές, κλπ. Σε αριθμό που η έκθεση του 5ετούς Νομαρχιακού Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 88-92 του Νομού Τρικάλων υπολογίζει στους 2.000 με 2.500 περίπου ετησίως. Όπως αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, η παραγωγή του νομού στηρίζεται βασικά στον πρωτογενή τομέα, τα τελευταία χρόνια όμως σημειώνεται μικρή άνοδος και των υπολοίπων, με παράλληλη πτώση του πρωτογενούς. Το γράφημα σύνθεση απασχόλησης είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Δείτε το εδώ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΤα βασικά προβλήματα τα οποία επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη του νομού είναι:- Η ορεινότητα που αυξάνει κατά πολύ το κόστος των έργων και έχει σαν αποτέλεσμα την έλλειψη ακόμη βασικών έργων υποδομής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών διάσπαρτων κοινοτήτων στον ορεινό όγκο του νομού.- Προβληματική σύνδεση (οδική, σιδηροδρομική) με τους γειτονικούς νομούς, και κυρίως με τη Δυτική Ελλάδα, καθώς και έλλειψη αεροδρομίου σε επίπεδο Θεσσαλίας.- Προβληματική σύνδεση μεταξύ των οικισμών κυρίως στο ορεινό μέρος.- Έλλειψη καθορισμένης βιομηχανικής περιοχής που συνεπάγεται την απροθυμία εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων.- Μικρή σε έκταση γεωργική ιδιοκτησία που έχει σαν αποτέλεσμα μικρό αγροτικό εισόδημα. (Σημείωση: Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία είναι δανεισμένα από άρθρο του τ. Νομάρχη Τρικάλων κ. Στέφανου Πατραμάνη στην "Θεσσαλική Επιχείρηση και Αγορά") function openWin3(url) { window.open(url,"","width=490,height=510,toolbar=0,menuBar=0,scrollBars=1,resizable=0"); } ΖΩΝΤΑΝΑ! WEB CAMΚάντε κλικ εδώ και δείτε τα Τρίκαλα σε πραγματικό χρόνο! Τέσσερις κάμερες:1. Στην Κεντρική Πλατεία 2. Στην οδό Ασκληπιού 3. Στο Χιονοδρομικό 4. Στο Φρούριο - ΝΕΟ LIVE RADIOΚάντε κλικ εδώ και ακούστε ζωντανά τα αγαπημένα ραδιόφωνα των Τρικάλων. ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΦΩΤΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ!Γνωρίστε το Νομό Τρικάλων μέσα από φωτογραφικά οδοιπορικά φίλων της σελίδας! ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΥπάρχουνε δύο δρόμοι για να ανέβει κάποιος στα Μετέωρα! Κάποιοι βρήκαν και άλλους! Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΑΟΤΠερασμένα μεγαλεία, διηγώντας τα να κλαις. Μία φορά και έναν καιρό ήταν ο ΑΟΤ… ΓΝΩΜΕΣΣτην ενότητα αυτή φιλοξενούμε γνώμες επισκεπτών για διάφορα θέματα. NEΟ! ΧΡΗΣΙΜΑ 4/3/2009 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑΚΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΜαούλη 19 ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑΓΟΥΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΑρριανού & Φλεγίου ΘΕΑΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΚΙΝ/ΦΟΣ"Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΛΟΡΝΑ"Προβολές: 20.00-22.15 CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ I"DOUPT-ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ"Προβολές: 2431-078775 CINE ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ II"Ο ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ"Προβολές: 2431-078775 CINE ΚΟΣΜΟΣ"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΛΚΥΡΙΑ"Προβολές: 2431-078775

ΘΥΡΑ 13

Ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ομάδα που απέκτησε οργανωμένους οπαδούς. Ήταν κάπου στο 1966-1967 όταν ιδρύθηκε ο Σ.Ο.Θ. 13 (Σύνδεσμος Οπαδών Θύρας 13). Τότε μια ομάδα φιλάθλων νεαρών στην ηλικία αποφάσισε να οργανωθεί σε σωματειακή βάση για δύο κυρίως λόγους. Για να βρίσκουν πιο εύκολα εισιτήρια στο μικρό από κάθε άποψη γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και για να αποτρέψουν την παρείσφρηση φιλάθλων άλλων ομάδων μεταξύ τους. Ο σύνδεσμος οργανώθηκε και αναπτύχθηκε πολύ γύρω στο 1970 ταυτόχρονα με την πορεία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϋ. Η σημαντική προσφορά της ΘΥΡΑΣ 13 στις επιτυχίες της ομάδας της έδωσαν μυθικές διαστάσεις στα μάτια των φιλάθλων των άλλων ομάδων. Στα τέλη του '70 ιδρύθηκαν παρακλάδια μέσα στη ΘΥΡΑ 13 με κυριότερα την Ν.Ο.Π.Ο. και τους "Green Devils". Η περίοδος 78/79 μένει στην ιστορία για τα σκληρά επεισόδια σ'όλη την Ελλάδα. Η κάθαρση αρχίζει από τη θύρα που πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο του χουλιγκανισμού τη ΘΥΡΑ 13. Η αστυνομία εγκαθιστά δύναμη μέσα στη θύρα και η εκκαθάριση διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Στα μέσα του 1980 ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αποφάσισε να διαλύσει τους υπάρχοντες συνδέσμους και να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύνδεσμο την ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. Το 1986 κάποια μέλη της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. φεύγουν με όραμα τον παλιό Σ.Ο.Θ. 13 και ιδρύουν ένα νέο σύνδεσμο το "GREEN CLUB" ο οποίος μετονομάστηκε σε "GREEN COCKNEY CLUB". Λίγο αργότερα έχουμε νέα διάσπαση. Έτσι το 1988 ιδρύονται οι "Mad Boys" και το 1991 το club Ζωγράφου οι οποίοι βρίσκουν σύντομα και άλλους μιμητές. Όλοι αυτοί ενώνονται και το 1994 ιδρύουν τους "Athens Fans". Στη συνέχεια τρία είναι τα σημαντικότερα γεγονότα. Η διάσπαση το 1995 των "Mad Boys" από τους "Athens Fans" η ίδρυση των "Underground" και πολύ αργότερα η ίδρυση των "Greens". Η περίοδος 97/98 ξαναμένει στην ιστορία για τα σκληρά επεισόδια. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αποφασίζει και πάλι στα μέσα του 1998 την διάλυση των συνδέσμων εκτός της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. η οποία τον στήριζε όλα αυτά τα χρόνια σε όλες του τις επιλογές. Οι μόνοι σύνδεσμοι που μένουν είναι καμιά 35αρια στον αριθμό και οι οποίοι, πλέον ανεξάρτητοι, με το όνομα της πόλης ή της περιοχής που βρίσκονται αποτελούν το συνδεσμιακό χώρο του Παναθηναϊκού σήμερα.
Blade kai agios o theos:)

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΕΛ 79-70 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ!

01/03/2009 19:11 » ΤΡΙΚΑΛΑ-ΑΕΛ 79-70 - Νίκη και ελπίδες! Τα Τρίκαλα πήραν το ματς της χρονιάς (μέχρι το επόμενο) γι αυτά κερδίζοντας την ΑΕΛ με 79-70 στηριζόμενα στον καταπληκτικό Τζιγκάνοβιτς. Ξεκίνησαν πολύ δυνατά, αλλά μετά το 58-37 έχασαν το ρυθμό τους και παραλίγο να χάσουν και τον αγώνα, αφού η ΑΕΛ μείωσε σε 63-60. Στο τέλος, ο Έιβερι και ο Νικολαΐδης καθάρισαν το ματς και τα Τρίκαλα συνεχίζουν να ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να σώσουν τη χρονιά προσπερνώντας το Αιγάλεω, από το οποίο πλέον απέχουν 1 βαθμό.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Παρουσίαση του έργου Digital Cities στο Δημαρχείο

Ο Δήμος Τρικκαίων, ο Δήμος Ξάνθης και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σας προσκαλούν στη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του έργου Digital Cities (DC) που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα την Πέμπτη 29 / 01/ 09 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο του Δημαρχείου στις 11:00 π.μ. Το έργο Digital Cities έχει εγκριθεί και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg IVC 2007-2013 (με συνολικό προϋπολογισμό 1.810.000,00 ευρώ). Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι επτά ευρωπαϊκοί Δήμοι (Τρικκαίων, Almere Ολλανδίας, Ξάνθης, Manchester Ηνωμένου Βασιλείου, Παραλιμνίου Κύπρου, Jasenik Τσεχίας, Skalica Σλοβακίας), δυο πανεπιστημιακά ιδρύματα (το ΕΠΙΣΕΥ και το Πανεπιστήμιο του Brasov της Ρουμανίας ) όπως και ένας κυβερνητικός φορέας της Μάλτας. Στη Συνέντευξη Τύπου θα συζητηθούν θέματα όπως η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων, οι στόχοι και οι δράσεις του έργου που θα υλοποιηθούν στο άμεσο χρονικό διάστημα, η συνάντηση όλων των εταίρων του DC στο Broadband Cities 2008 κ.α. συναφή ζητήματα. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Κος Ταμήλος, ως Δήμαρχος του επικεφαλής εταίρου του προγράμματος, θα απευθύνει χαιρετισμό και θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι τριών ελληνικών εταίρων, οι κύριοι: Οδυσσέας Ράπτης (Διευθύνων Σύμβουλος της e-trikala Α.Ε.), Ελευθέριος Αποστολίδης (εκπρόσωπος Δήμου Ξάνθης), Γιάννης Καρασεϊτανίδης (εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ, Αθήνα). Η συνέντευξη τύπου θα μεταδοθεί ζωντανά στο internet, μέσω της ιστοσελίδας http://www.trikalacity.gr/ Θα είναι χαρά μας να παραβρεθείτε.

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

ΣΥΝΤΑΓΗ ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑΣ

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ: 100 γρ. Ζάχαρη άχνη Προσθήκη  εικόνας 200 γρ. Βούτυρο σε θερμοκρασίου ψυγείου 1 Αυγό 300 γρ. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ: 500 γρ. Ζάχαρη 250 γρ. Αμύγδαλο σε σκόνη Χυμός από 5 λεμόνια Ξύσμα από 2 λεμόνια 10 Αυγά 190 γρ. Βούτυρο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ:
Τεμαχίζουμε το βούτυρο σε κύβους και ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί στο μίξερ. Τα ζυμώνουμε όλα μαζί έτσι ώστε να ομογενοποιηθούν. Αφήνουμε τη ζύμη να ''ξεκουραστεί'' για μισή ώρα και την ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο μέσα σε τσέρκι διαμέτρου 24 εκ. και ύψους 4 εκ. Τοποθετούμε στο εσωτερικό του μεμβράνη με ρύζι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170οC για 20 λεπτά. Βγάζουμε από το φούρνο και αφαιρούμε τη μεμβράνη.ΓΙΑ ΤΗ
ΓΕΜΙΣΗ:
Ανακατεύουμε τη ζάχαρη μαζί με το αμύγδαλο, τα αυγά, το χυμό και το ξύσμα. Στο τέλος, προσθέτουμε το λιωμμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε πολύ καλά έτσι ώστε να πετύχουμε ένα ομοιογενές μείγμα και αδειάζουμε πάνω από την προψημένη ζύμη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170ºC για 60 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει. Κατά προτίμηση, σερβίρουμε εκτός ψυγείου εκτός κι αν το προτιμούμε κρύο, οπότε το διατηρούμε στο ψυγείο. Πασπαλίζουμε με άχνη.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Στα Τρίκαλα και στην αίθουσα τησ Ά τάξης του Εσπερινού Λυκείου Τρικάλων 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το εκλεγμάνο 15 μελές συμβούλιο Η πρώτη του τακτική Συνέλευση σχολικού έτους 2008-2009 με θέμα την εκλογή του 15μελουςσυμβουλίου του Εσπερινού Λυκείου Τρικάλων. Μετά από συζήτηση και προφορική ψηφοφοριά εξέλεξαν: Πρόεδρος Χατζηλαζάρου Γεωργία (14 ψήφοι) Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Ολγα (13 ψήφοι) Γραματέας Ντρομάκας Νικόλαος (7 ψήφοι)