Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Στα Τρίκαλα και στην αίθουσα τησ Ά τάξης του Εσπερινού Λυκείου Τρικάλων 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το εκλεγμάνο 15 μελές συμβούλιο Η πρώτη του τακτική Συνέλευση σχολικού έτους 2008-2009 με θέμα την εκλογή του 15μελουςσυμβουλίου του Εσπερινού Λυκείου Τρικάλων. Μετά από συζήτηση και προφορική ψηφοφοριά εξέλεξαν: Πρόεδρος Χατζηλαζάρου Γεωργία (14 ψήφοι) Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Ολγα (13 ψήφοι) Γραματέας Ντρομάκας Νικόλαος (7 ψήφοι)